پيست باگی كيش

یکی از بهترین و پر هیجان ترین تفریحگاه برای باگی سواران پيست باگی كيش می باشد.گردشگران تور کیش می توانند در این پیست که 400 متر با ماشین ها دو نفره نهایت لذت را کنار دوستان ببرید.همچنین راهنمای حرفه ایی باپی سواران را به سمت کلبه هور و کشتی یونانی هدایت می کند. با تور کیش همراه شوید تا در این مکان تفریحی نهایت لذت را کنار عزیزنتان تجربه کنید.

پيست باگی كيش